پنجره ترمال بریک

پنجره ترمال بریک

تماس برای دریافت قیمت

در ساخت درب و پنجره ترمال بریک، به جز اینکه شیشه ها دو جداره هستند، از پروفیل های خاصی نیز استفاده می شود. ساختار پروفیل ترمال بریک به این صورت است که در بین پروفیل های آلومینیومی تیغه پلی آمید قرار میگیرد تا برای شکستن جریان انتقال گرما/سرما مانند عایق (یا همان ترمال بریک) عمل کند.

توضیحات

در ساخت درب و پنجره ترمال بریک، به جز اینکه شیشه ها دو جداره هستند، از پروفیل های خاصی نیز استفاده می شود. ساختار پروفیل ترمال بریک به این صورت است که در بین پروفیل های آلومینیومی تیغه پلی آمید قرار میگیرد تا برای شکستن جریان انتقال گرما/سرما مانند عایق (یا همان ترمال بریک) عمل کند.
این روش باعث می شود تا دیگر در پروفیل آلومینیومی که در چارچوب بکار رفته است، انتقال حرارت نداشته باشیم.
در واقع برای ساخت پنجره‌های آلومینیومی ترمال بریک، از دو فریم آلومینیومی به همراه مانعی در میان آن ها استفاده می شود. هرچند این مانع حتما باید از جنس پلی آمید باشد زیرا اگر به جای آن، متریال دیگری مثل PVC بکار رود، مقاومت پنجره کاهش پیدا می کند.